COMPASS – Københavns Universitet

COMPASS

COMPASS er et forskningsprojekt, der studerer miljøbevægelser for at forstå, hvordan de påvirker miljøadfærd, sociale normer, og institutioner i samfundet. Projektet står på to ben; Den ene del af projektet skal bidrager med en bedre teoretisk forståelse af, hvordan miljønormer bliver skabt, påvirker miljørelateret adfærd og spredes i samfundet, hvor den anden del giver en forståelse af, hvordan vi kan reducere vores økologiske fodspor ved at udvikle og opskalere kollektive græsrodsbevægelsers lokale og nationale effekter.

Projektet bliver helt konkret inddelt i 6 Work Packages, der hver vil blive diskuteret og formidlet igennem 6 Solution Labs. Her vil delprojekter og løsningsmuligheder blive præsenteret for og diskuteret af praktikere fra andre fællesskaber end dem, der deltager i selve forskningsprojektet: kommunale medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter og CSR medarbejdere, journalister og politikere. 

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, 3 økosamfund, 2 fødevarefællesskaber, 3 netværk, der arbejder med at bekæmpe spild, og 1 netværk, der arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet. Det løber indtil udgangen af 2020 og er bevilget af Veluxfonden.