Om projektet

Klimaforandringer og udtømning af naturressourcer er et akut globalt problem, som kræver kollektive løsninger. Danmark har på nuværende tidspunkt et af de største økologiske samt CO2-aftryk per indbygger i verden, men der er bred politisk enighed om, at miljøadfærd skal ændres og at dårlige vaner i den forbindelse skal brydes.

De forskellige initiativer som regeringen og kommunerne har fremlagt for at ændre individuel adfærd er koncentreret om fire områder: informations- eller holdningskampagner, økonomiske incitamenter (subsidier og skatter), nye tekniske løsninger, og lovgivning eller regulering.

Der er behov for at afbalancere det traditionelle fokus på individ, med et tilsvarende fokus på fællesskab, sociale normer og samfund.

COMPASS går ud over det traditionelle fokus på individuelle valg, ved at undersøge processen i forbindelse med de miljøadfærdsændringer som igangsættes af de mange miljøfællesskaber, der er blomstret op i Danmark i det seneste årti. Disse fællesskaber er af forskellig art, men på tværs af disse bevægelser fremstår fællesskab og kollektiv handling som centrale omdrejningspunkter både for organisationen som helhed, for netværkerne og for de involverede medlemmer.

COMPASS er bygget op af 5 grupper af aktører:

  1. 9 partnere fra miljøfællesskaber som faciliterer forskningen og bidrager til projektet med data og erfaringer. Repræsentanter fra alle 9 fællesskaber deltager i alle Solution Labs.
  2. En forskergruppe bestående af 5 forskere. Forskergruppen er ansvarlig for produktionen og analyser af data.
  3. Lokale praktikkere, der kommer fra de forskellige fællesskaber. De er ansvarlige for de praktiske produkter og manualer og bidrager til de forskellige Work Packages, som skal præsenteres i Solution Labs.
  4. 6 Solution Labs organiseret af Omstilling Nu i tæt samarbejde med de forskere og praktikere, som er tovholdere for en Work Packages. Her skal praktiske produkter og forskningsresultater fra alle 6 forskellige Work Packages formidles og diskuteres.
  5. 70-100 eksterne deltagere i Solutions Labs. Gæsterne vil være kommunale medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter og CSR-medarbejdere, journalister, politikere og praktikere fra andre fællesskaber end dem, der deltager i selve forskningsprojektet.

Projektets mål er at skabe konkrete tiltag for en bæredygtig omstilling med udgangspunkt i fællesskabet. Projektet vil pege på muligheder for et afbalanceret forhold mellem det traditionelle individfokus og et tilsvarende fokus på fællesskab, sociale normer og samfund.