Partnere

Andelssamfundet i Hjortshøj

AIH ligger 15 km nordøst for Århus og blev stiftet i 1986 for at skabe et social-økologisk lokalsamfund, hvor man sammen afprøver nye miljømæssige tiltag og sociale fællesskabsformer i gensidig inspiration med det øvrige samfund. AIH-huse repræsenterer mange slags eksperimenter inden for bæredygtigt byggeri. AIH har også landbrugsjord, grøntsags marker, dyrehold, frugthaver m.v. I dag bor der 300 mennesker fordelt på 8 forskellige bogrupper. Inklusion spiller en stor rolle for Andelssamfundet og AIH har 16 boliger for mennesker med særlige behov.

Kontaktperson til COMPASS:
Niels Aagaard
Mail: naa_13@hotmail.com
Tlf.: 40 18 90 19

Den Selvforsynende Landsby

Den Selvforsynende Landsby er et økologisk bofællesskab med ca. 30 voksne og lidt flere børn i Hundstrup på Sydfyn, designet ud fra bl.a. perma-kulturelle principper. Landsbyen er et pioner-projekt, som giver et radikalt bud på fremtidens bæredygtige liv på landet. DSL arbejder med konkrete løsninger på de globale klima- og miljøproblemer. Medlemmerne bygger egne huse af natur- og genbrugsmaterialer og dyrker jorden i fællesskab.

Kontakt til COMPASS:
Pia Duus Jensen
Mail: piaduus@gmail.com / kontakt@selvforsyning.dk
Tlf.: 51 94 55 97

Københavns Fødevarefællesskab - KBHFF

KBHFF er en medlemsejet og -drevet indkøbsforening, der fokuserer på at tilbyde økologiske, velsmagende, lokalt producerede og bæredygtige fødevarer i et sæsonbaseret udbud, til priser hvor alle kan være med. Foreningen drives ved at alle medlemmer i snit tager en tjans af tre timers varighed per måned, og derved mødes med andre medlemmer om det fælles projekt. Dertil kommer forskellige arrangementer som fx gårdbesøg, fælles madlavning , spisning mm. KBHFF har eksisteret siden 2008 og har omkring 2000 medlemmer fordelt i ti lokalafdelinger forskellige steder i København.

Kontakt til COMPASS:
Anders Jensen
Mail: ajensen42@gmail.com 
Tlf.: 25 88 46 17

Jonas Glass
Mail: jonasdreves@gmail.com
Tlf.: 60 68 86 09

Louise Nøhr
Mail: info@kbhff.dk
Tlf.: 30 33 60 48

Eline van Schaik
Mail: ebvanschaikgmail.com
Tlf.: 93 95 88 42

Køge Fælles Jord - KØFJ

Køge Fælles Jord er en by- og landhave, der er tænkt som et åndehul for alle interesserede. Der sættes først og fremmest fokus på naturens og menneskets positive indvirkning på hinanden, både i arbejdet med jorden, og i formidling af emner som permakultur, fra jord til bord og mindfulness. Jorden er udlånt af Køge Kommune og består af 2,3 hektar jord.

Kontakt til COMPASS:
Mai-Britt Andersen
Mail: mai-britt.andersen@live.dk 
Tlf.: 23 60 00 69

Køge Kommunes Grønne Ambassadør

Den Grønne Ambassadør bistår Teknik og Miljøudvalget med at holde et stærkt fokus på grøn omstilling. Ambassadøren tilrettelægger arbejdet i en politisk følgegruppe for grøn omstilling og skal samarbejde og fremme idéer fra de lokale virksomheder, foreningerne, borgere og eksterne samarbejdspartnere. Arbejdet bliver organiseret med et stærkt fokus på inddragelse af lokale interessenter, i form af fx virksomheder og foreninger.

Kontakt til COMPASS:
Jacob Skjødt Nielsen
Mail: jacob.s.nielsen@koege.dk
Tlf.: 23 28 02 26

Køge Økologiske Fødevarefællesskab - KØFF

KØFF er en forening, som drives og ejes af medlemmerne. De tilbyder deres medlemmer økologiske, lokale og bæredygtige fødevarer, der følger årstiderne. Hvis man ønsker at købe grønsager igennem Køge Økologiske Fødevarefællesskab, forpligtiger man sig til at engagere sig i foreningen og arbejde ca. 3 timer frivilligt. På den måde skal foreningen understøtte det lokale fundament, både blandt medlemmer og producenter. 

Kontakt til COMPASS:
Marianne Mark
Mail: marianne@markdahl.dk
Tlf.: 29 33 99 78

Mai-Britt Andersen
Mail: mai-britt.andersen@live.dk 
Tlf.: 23 60 00 69

Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 

LØS samler 31 danske økosamfund, giver mulighed for erfaringsudveksling og arbejder politisk for at fremme økosamfundene i Danmark og inspirere det øvrige samfund til et mere bæredygtigt liv. Foreningens formål er at fremme en livsform der muliggør etablering af hele kredsløb i mennesker og natur, der drager omsorg for og respekterer alle levende væsner og naturgivne ressourcer.

Kontaktperson til COMPASS:
Ditlev Nissen
Mail: levendelokalsamfund@gmail.com
Tlf.: 30 48 49 21

Niels Aagaard
Mail: naa_13@hotmail.com
Tlf.: 40 18 90 19

Omstilling Nu

Omstilling Nu er et netværk og en projektplatform, der arbejder på at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund ved at fremme handling, nytænkning og ikke mindst en fælles indsats fra både politisk og folkelig side. Omstilling Nu organiserer omstillingscaféer, omstillingsstafetter, sommerhøjskoler og EPP Solution Labs om “Economy, People and Planet – exploring actions for transition”

Kontaktperson til COMPASS:
Dianna Guyard
Mail: dianna.guyard@gmail.com 
Tlf.: 26 27 10 28

Inge-Merete Hougaard
Mail: inge-merete@omstilling.nu
Tlf.: 42 48 82 80

Karina Hvilson Bækhøj Jensen
Mail: karinahbj@gmail.com
Tlf.: 25 52 25 41

Skraldecaféen

Skraldecaféen i Aarhus er et mobilt pop-up køkken, bygget af genbrugsmaterialer, hvor "udfordrede" borgere i Aarhus kan mødes og lave mad sammen og hygge. Stedet er baseret på skraldede råvarer og private donationer. Skraldecaféen vandt i 2015 Aarhus Takker-prisen, for på en bæredygtig måde at bekæmpe ensomhed.

Kontaktperson til COMPASS:
Annbritt Jørgensen
Mail: hej@skraldecafeen.dk
Tlf.: 28 94 60 05

Stop Spild Af Mad

Stop Spild af Mad er Danmarks største bevægelse mod madspild. Stop Spild Af Mad er en non-profit, frivillig forbrugerbevægelse, som kæmper mod madspild og siden 2008 har medvirket til at bringe massivt fokus på madspild i Danmark samt opnået en lang række resultater i både Danmark og i samarbejde med EU, Norden og FN. Stop Spild af Mad har bragt fokus på madspild i Danmark og bragte Danmarks kamp mod madspild på verdenskortet i medierne som bl.a. BBC og CNN. Stop Spild af Mad har over 64.000 følgere og har total daglig social media outreach til over 85.000 mennesker.

Kontaktperson til COMPASS: Selina Juul 
Mail: info@stopspildafmad.org
Web: www.stopspildafmad.org
Pressetelefon: 40 72 06 01

Svalin

Svalin er et bofællesskab som består af 20 rækkehuse og et stort fælleshus i Trekroner ved Roskilde. Husene er “aktive", dvs. miljøvenlige, med solceller, der producerer mere energi end husets beboere bruger. Svalin er et moderne bofællesskab, hvor balancen mellem det private og det fælles er central. Hvert rækkehus har privat udstyr og en mindre privat have, men der er regelmæssig fællespisning af sund og økologisk mad i fælleshuset, og de store fællesarealer giver plads til naturlegeplads, urtehaver, hyggekroge og andre sociale aktiviteter.

Kontaktperson til COMPASS:
Jeppe Møller
Mail: jeppmoe@gmail.com
Tlf.: 22 42 22 27

Zero Waste Danmark - ZWD

ZWD er en forening med 70 medlemmer, som inspirerer til en bæredygtig livsstil og arbejder for et Danmark med mindre ressourcespild. Fokus er især på affaldsforebyggelse, f.eks. minimering af engangsemballage og madspild, men også andre former for ressourcespild, såsom transportafstand tænkes ind i arbejdet

Kontaktperson til COMPASS:
Linda Thyme
Mail: kontakt@zerowaste.dk
thymelinda@hotmail.com
Tlf.: 40 52 93 84