2. Solution Lab – Københavns Universitet

COMPASS > Solution Labs > 2. Solution Lab

2. Solution Lab: Hvordan dannes fællesskaber, og hvordan skaber de nye miljønormer?

Miljøorganisationerne møder flere udfordringer når de skabes og udvikler sig. Nogle ildsjæle bliver brændt ud, før de kan give ansvaret videre; nogle af de nyere medlemmer som får ansvar, har ikke samme ejerskabsfølelse som grundlæggerne, medlemmerne engagerer sig på forskellige måder, og etablering af fælles spilleregler kan give anledning til konflikt. Miljøorganisationerne har brug for at være bedre til at tiltrække nye medlemmer, til at etablere et internt og effektivt demokrati og beslutningsproces, og til at institutionalisere deres arbejdsgange. Ildsjæle, som skaber en ny organisation, kan lære meget af dem, der allerede har været igennem denne proces. Forskningsmæssigt er disse udfordringer også yderst relevante, fordi de handler om normdannelse og opretholdelse eller udvikling af eksisterende normer om miljøadfærd.

Work package 2

  • En manual, som beskriver udfordringer relateret til motivation, deltagelse, internt demokrati og institutionalisering af organisationerne, og som præsenterer erfaringsbaserede løsninger.
  • Et kursus/seminar skabes og tilbydes for at hjælpe fællesskaber med at etablere sig, tiltrække nye medlemmer, institutionalisere engagement, forvalte konflikter, mm.
  • 2 videnskabelige artikler publiceret i internationale tidsskrifter om normdannelse og om korrelation mellem engagement og adfærd

Ansvarlige

Omstilling Nu, Landforeningen for Økosamfund, Maria Toft og Simon Westergaard Lex

Sammenklip af Solution Lab 2