3. Solution Lab – Københavns Universitet

COMPASS > Solution Labs > 3. Solution Lab

3. Solution Lab: Hvilken effekter har miljøfællesskaber på mikro-niveau (på medlemmerne)?

Miljøbevægelser er overbeviste om, at de påvirker adfærd i en grønnere retning. Det har de brug for at dokumentere grundigt for at vise, at de kan noget andet end de traditionelle tilgange til miljø, som fokuserer på individuelle valg, og for at vise, at de er en uundværlig del af løsningen på vej mod et bæredygtigt samfund. Hvilken effekt har kollektive normer på individuel adfærd? Skifter nye medlemmer idealer efter de har meldt sig ind i fællesskabet, eller melder de sig ind for at leve op til deres personlige værdier? Hvordan kan kollektiv handling i en miljøbevægelse med et snævert fokus (såsom fødevarer eller spild af mad) påvirke miljøadfærd i andre sfærer? Hvad sker der i fællesskaber, som ikke sker uden for fællesskaber? Disse spørgsmål er ligeledes helt centrale i forskningsprojektet.

Work package 3

  • Dokumentation af hvordan miljøorganisationer påvirker miljøadfærd, baseret på både en større spørgeskemaundersøgelse, semi-strukturerede interviews og deltagerobservation
  • Et policy brief som opsummerer denne dokumentation overfor institutionelle aktører (kommunale medarbejdere, politikere, osv.)
  • 2 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter

Ansvarlige

Det Grønne Hus, København Fødevarefællesskab, Maria Toft, Anette Hansen, og Quentin Gausset