4. Solution Lab – Københavns Universitet

COMPASS > Solution Labs > 4. Solution Lab

4. Solution Lab: Hvilken effekter har miljø-fællesskaber på meso-niveau (på lokalsamfund)?

Miljøorganisationer påvirker ikke kun deres medlemmer. De påvirker også lokalsamfundet og kommunerne. Bofælleskaber tiltrækker ressourcestærke beboere i udkantskommuner. Flere fællesskaber bruges i stigende grad af lokale skoler i deres pædagogiske miljø-aktiviteter. Flere medlemmer har udviklet unikke miljørelaterede kompetencer og har startet virksomheder i forskellige miljø-nicher karakteriseret ved stor økonomisk vækst (økologiske fødevarer og drikkevarer, bæredygtige bygninger, mm.) Flere nyere organisationer (fx byhaver, og netværk som udveksler tjenester) er skabt af medlemmer fra andre mere etablerede fællesskaber, og forstærker den lokale produktion og handel. Nogle miljø-fællesskaber har derfor en stigende indvirkning på kommunalt niveau. Forskningsmæssigt er spørgsmålet om effekten på lokalsamfund vigtigt. Hvordan påvirker medlemmer af miljøfællesskaber, de folk som de interagerer med, enten dagligt eller gennem pædagogiske aktiviteter? Hvordan påvirker de miljøtiltag og miljøpolitik på kommunalt niveau?

Work package 4

  • Dokumentation af hvordan kollektive bevægelser beriger lokalsamfund og påvirker adfærd eksternt (udover deres erklærede interne formål).
  • En manual, som forklarer hvordan fællesskaber bedst kan påvirke adfærd i lokalsamfund
  • Et policy brief som opsummerer denne dokumentation overfor institutionelle aktører (kommunale medarbejdere, politikere, banker, osv.).
  • 2 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter.

Ansvarlige

København Fødevarefællesskab, Skraldecaféen, Anette Høite Hansen, Jens Hoff, og Quentin Gausset