5. Solution Lab – Københavns Universitet

COMPASS > Solution Labs > 5. Solution Lab

5. Solution Lab: Hvilken effekter har miljø-fællesskaber på makro-niveau (på Danmark, EU)?

Miljøorganisationer er for få og for små til at skabe den enorme omstilling, som nødvendigvis må finde sted i vores samfund, hvis vi vil begrænse den globale opvarmning til 2 grader celsius, eller opnå et bæredygtig økologisk fodspor. Men de er med til at påvirke samfundet på nationalt niveau i en mere bæredygtig retning ved at etablere nye samfundsnormer og institutioner. Supermarkeder er blevet påvirket af miljø-fællesskaber og laver nu i stigende grad radikale tiltag for at begrænse spild af mad og emballage. Fødevarefællesskaber har banet vejen for en stigende andel af økologiske produkter i skolernes og institutionernes kantiner. Økosamfund har fundet på nye bæredygtige måder at bygge huse på, som i stigende grad spredes. Der er brug for at forstå, hvordan miljøorganisationer påvirker beslutningstagere, politikere, infrastrukturen, og kommercielle virksomheder på nationalt plan. Dette spørgsmål er helt centralt i skabelsen af nye kollektive veje til det bæredygtige samfund.

Work package 5

  • Dokumentation af hvordan miljøorganisationer påvirker samfundets (politiske, kommercielle, infrastrukturelle) normer, organisationsformer i offentlig og privat sektor samt disses policy-udvikling og forretningsmodeller.
  • Policy brief og en manual som hjælper miljøorganisationer med at formidle deres innovationer i samfundet og til skalere deres indflydelse gennem forskellige former for netværksdannelse, PR-aktiviteter, lobbying, mv.
  • 2 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter.

Ansvarlige

Det Grønne Hus, Stop Spild af Mad, Anette Høite Hansen og Jens Hoff