COMPASS

COMPASS er et forskningsprojekt, der studerer miljøbevægelser for at forstå, hvordan de påvirker miljøadfærd, sociale normer, og institutioner i samfundet. Projektet står på to ben; Den ene del af projektet skal bidrager med en bedre teoretisk forståelse af, hvordan miljønormer bliver skabt, påvirker miljørelateret adfærd og spredes i samfundet, hvor den anden del giver en forståelse af, hvordan vi kan reducere vores økologiske fodspor ved at udvikle og opskalere kollektive græsrodsbevægelsers lokale og nationale effekter.

Projektet bliver helt konkret inddelt i 6 Work Packages, der hver vil blive diskuteret og formidlet igennem 6 Solution Labs. Her vil delprojekter og løsningsmuligheder blive præsenteret for og diskuteret af praktikere fra andre fællesskaber end dem, der deltager i selve forskningsprojektet: kommunale medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter og CSR medarbejdere, journalister og politikere. 

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, 3 økosamfund, 2 fødevarefællesskaber, 3 netværk, der arbejder med at bekæmpe spild, og 1 netværk, der arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet. Det løber indtil udgangen af 2020 og er bevilget af Veluxfonden.

In English

Compass is a research project that studies environmental movements to understand how they influence environmental behaviour, social norms, and social institutions. The project has two goals. The first is to contribute with a better theoretical understanding of how environmental norms are created, how they influence behaviour, and how they spread in society. The second is to contribute to reducing our ecological footprint by helping grass-root environmental movements to develop and upscale their local, regional and national impact.

The project is divided in 6 work packages. The research results of the different work packages and their policy recommendations are presented in 6 different solution labs in which all project partners, as well as guest researchers and practitioners, participate and exchange knowledge, experiences and ideas.

The project is a collaboration between the University of Copenhagen (anthropology and political science), 3 eco-communities, 3 food cooperatives, three associations fighting against waste, and one association working for a sustainable transition of society. The project runs until 2020 and is funded by Velux Fonden.